Współuzależnienie od alkoholu

2011-04-07, Kategorie: Alkoholizm ogólnie, Koalkoholizm

Koalkoholizm, czyli współuzależnienie od alkoholu osób z najbliższego środowiska alkoholika – najczęściej jest to partner lub członkowie najbliższej rodziny – to zespół określonych zachowań, które mają na celu powstrzymanie chorego od picia jednak są one na tyle nieskuteczne, że wręcz utrudniają lub uniemożliwiają alkoholikowi wyjście z nałogu potęgując tym samym w osobach współuzależnionych poczucie bezradności.

Współuzależnienie jest bardzo często spotykanym zjawiskiem w rodzinach z chorobą alkoholową. Bliscy nie są świadomi zagrożenia jakie za sobą niesie koalkoholizm ponieważ pogłębiają stan uzależnienia od alkoholu. Popadanie we współuzależnienie wynika przede wszystkim z niewiedzy i niedostatecznej znajomości problemu alkoholowego. W tej sytuacji potrzebne jest nauczenie się odpowiedniego postępowania z alkoholikiem, a to wcale nie jest takie proste. Bywa, że musimy odłożyć na bok uczucia, które żywimy do osoby chorej i umieć powiedzieć stanowcze NIE. Czasem bowiem nieumiejętna pomoc alkoholikowi może być dla niego bardziej szkodliwa niż nie pomaganie w pewnych sprawach w ogóle. Najczęstszym błędem jest również obarczanie się odpowiedzialnością za nałóg i koncentrowanie swoich wysiłków na pomaganiu za wszelką cenę, odciąganiu alkoholika od alkoholu i próbowanie przejęcia kontroli nad jego działaniami. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale w ten sposób najczęściej nie pozwalamy osobie chorej odczuć prawdziwych konsekwencji nadużywania alkoholu. Tym samym przedłużamy i podtrzymujemy ten nałóg.

Popadanie współuzależnienie prowadzi do tego, że na terapię uzależnień od alkoholu musi się udać wraz z osobą chorą również osoba współuzależniona mimo, że w życiu sama nie tknęła nigdy alkoholu! Terapia uzależnień staje się niestety bardziej skomplikowana bo wymaga wspólnego leczenia i opieki terapeutów dla co najmniej dwóch osób.

Podziel się tą informacją z innymi:

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus

Comments are closed.